UAB Šilalės autobusų parkas

Finansinės ataskaitos


UAB „Šilalės autobusų parkas” finansinės ataskaitos.

       

Dėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais patirtų nuostolių per 2016 metus..

       

2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys.

       

2014 finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas.

       

2014 metų metinis pranešimas - veiklos ataskaita.

       

UAB „Šilalės autobusų parkas” įsatai.

 

 

 

 

 

 

  
© 2015 UAB „Šilalės autobusų parkas “