Istorija

1991 m. gruodžio 1 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1991.12.02. įsakymu Nr.948 „Dėl Šilalės valstybinės autotransporto įmonės išskaidymo” įkuriamas „Šilalės valstybinis autobusų parkas.” Juridinių asmenų registre  bendrovė įregistruota 1991.10.31. Tuo metu įmonėje dirbo 67 darbuotojai.

1995.07.07. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 24 „Dėl valstybinių įmonių reorganizavimo” įmonė reorganizuota į Uždarąją akcinę bendrovę „Šilalės autobusų parkas.” Visos 100% akcijos priklauso Šilalės rajono savivaldybei.

 

Iki šių dienų kelis kartus keitėsi įmonės technika, dirbančiųjų kartos, kurių kiekviena įnešė savo indėlį į įmonės veiklos istoriją. Šiuo metu įmonėje dirba 38 darbuotojai.